23 augustus 2020

JAARVERGADERING 2020

Onlangs hebben alle leden via de email of via persoonlijke bezorging, het jaarverslag over 2019 ontvangen.
Vanwege het coronavirus is het onmogelijk geweest de jaarvergadering in maart door te laten gaan. De KBO is echter wettelijk en volgens haar statuten verplicht de jaarstukken aan de leden ter goedkeuring voor te leggen.
Aan alle leden hebben wij daarom een beknopt jaarverslag inclusief een financiële verantwoording, opgemaakt door onze nieuwe penningmeester Hans Derks, die eind mei 2019 alles overgedragen heeft gekregen.
Behalve de nieuwe penningmeester zijn er geen andere bestuurswijzigingen geweest.
Als wij van u geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de jaarstukken.
Bijgevoegd vindt u het beknopt Jaarverslag 2019.

beknopt jaarverslag 2019 KBO MILL