1 september 2020

KIENEN

SONY DSC
KBO start weer met kienen!

Op donderdag 10 september 2020 gaat de KBO Mill na een hele lange tijd weer beginnen met Kienen. Zoals u zult begrijpen, zal door het virus het kienen op een andere manier plaatsvinden als voorheen.
Om te beginnen is het vanzelfsprekend, dat men bij klachten, neusverkoudheid en hoesten thuis blijft!
Om de nodige afstand van elkaar te kunnen houden gaan we naar de grote theaterzaal, waar 24 tafeltjes geplaatst worden voor maximaal 48 deelnemers.
De deelnemers (hoeven niet allemaal lid te zijn van de KBO) dienen zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat van de KBO: 0485-451309 of 06-51324763 of bij kbo-mill@outlook.com.
Bij aanmelding kan men aangeven of men bij elkaar wil zitten (let wel: met maximaal 2 personen aan tafel). Personen die niet aangemeld zijn worden niet toegelaten!
Vanaf 13.30 uur kan men binnenkomen in Myllesweerd, waar bij de ingang eerst de handen ontsmet dienen te worden met desinfectans. De jassen gaan mee naar de eigen stoel.
Vooraf kaarten is niet toegestaan!
Vervolgens kan men bij de ingang van de theaterzaal contant betalen en gedesinfecteerde kienkaarten en zo nodig ook gedesinfecteerde muntjes meenemen. Voorlopig worden er geen kienkaarten nummers gereserveerd en ook kleine kienkaarten van € 1,– worden niet uitgegeven.
Probeer voor de kienkaarten en het drinken zoveel mogelijk gepast geld mee te nemen om ook verspreiding van het virus via het geld zoveel mogelijk tegen te gaan. Tijdens de kienmiddag zal voorlopig een zaalwacht aanwezig zijn, die instructies zal geven en om er mede voor te zorgen, dat alles volgens de RIVM regels verloopt. Dat geeft ons een veilig gevoel!

Het zal even wennen zijn, maar belangrijker is dat we weer kunnen kienen en elkaar weer kunnen zien!