13 oktober 2020

SCOOTMOBIELTOCHT

KBO MILL ZET ZICH IN VOOR EEN SCOOTMOBIEL/ELEKTRISCHE ROLSTOELTOCHT!

In augustus j.l. heeft KBO Mill onder haar leden de belangstelling gepeild voor een scootmobieltocht. Hierop zijn verschillende reacties binnengekomen, waarmee we kunnen zeggen dat er voldoende draagvlak is voor zo’n tocht. Tevens werd gevraagd naar vrijwilligers voor deze tocht en ook hierop is positief gereageerd.
De realisatie van deze tocht vergt veel voorbereiding. Hiervoor is onlangs een werkgroep samengesteld, die voorstelt een tocht te organiseren in mei en augustus 2021. Natuurlijk onder voorbehoud hoe het coronavirus zich ontwikkelt.
De werkgroep begint nu met voorbereidingen en gaat o.a. geschikte tochten uitzetten.
Voor elektrische rolstoelers zal op dezelfde dag een kleinere tocht worden uitgezet, want deze kunnen helaas niet aan deze tocht deelnemen.
Via de Neije Krant, Lokale Omroep en op onze website www.kbo-mill.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wilt u zich ook inzetten voor deze tocht neem dan contact op met leden van de werkgroep:
Cor van de Weem, tel. 452916 of 13357548 of met
Adriaan van Hout, tel. 452950 of 57265276.