22 november 2020

PENSIOEN-RECHTSZAAK

KBO Brabant en Stichting PensioenBehoud hebben een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar hun mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORp II. Op 27 november a.s. vindt hierover de eerste zitting plaats in Den Haag. Met het oog op de rechtszaak wil KBO- Brabant graag weten of, en zo ja hoeveel leden van de seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:
– SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
– Pensioenfonds Detailhandel
– Pensioenfonds Metaal en Techniek
– Pensioenfonds van de Metalelektro
– Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
– Pensioenfonds PNO Media
Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. “pensioen”) of telefonisch (073-6444066).
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken.
Graag vóór 26 november.
Voor meer informatie:https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/