14 december 2020

CONTRIBUTIE KBO

Contributie inning KBO Mill 2021

Het is gebruikelijk dat in de maand februari de contributie voor KBO Mill automatisch geïncasseerd wordt. Vermeldingswaardig is, dat de afgelopen negen jaar er geen contributieverhoging geweest is en ook voor 2021 heeft het bestuur besloten geen contributieverhoging door te voeren. Dat betekent dat de contributie voor 2021 € 22,- per persoon blijft.
Hoewel we het afgelopen jaar weinig of geen activiteiten hebben kunnen organiseren hebben we toch verschillende acties voor al onze leden gerealiseerd.
Daarnaast moeten we € 12,00 per persoon afdragen aan het hoofdbestuur van KBO Brabant. Hierbij wordt het ledenaantal per 1 januari 2021 aangehouden.
Daarom vragen wij de leden, die geen lid meer willen zijn per 1 januari 2021, om zich vóór die tijd af te melden. Gebeurt dit niet, dan moet KBO Mill voor die leden toch afdragen aan KBO Brabant en kan geen restitutie gegeven worden bij afmelding in het nieuwe jaar. U kunt zich afmelden bij de secretaris van de KBO: Jeanne van Boxtel, Marijkestraat 5, 5451 ZJ Mill; tel. 0485-451309 of 06-51324763  of via de email: kbo-mill@outlook.com
Opgemerkt moet worden, dat leden met een aanvullende zorgverzekering bij VGZ hun volledige contributie kunnen terug ontvangen van VGZ. Hiervoor moeten zij wel een aanvraagformulier invullen. Er is al eerder hierover een artikel verschenen in de Neije Krant, maar informatie hierover treft u ook aan onder ‘Nieuws’ van deze website.
Bij geen afmelding gaan we ervan uit, dat u graag lid wil blijven. Alvast dank daarvoor.