28 februari 2023

JAARVERGADERING 14 MAART

UITNODIGING JAARVERGADERING 2023
Deze wordt gehouden op dinsdag 14 MAART a.s. om 13.30 uur bij het Lagerhuis in Mill.
De jaarvergadering is een belangrijk moment voor het bestuur en de leden van KBO Mill!
Het bestuur brengt dan verslag uit van alles wat zij het afgelopen jaar wel/ niet heeft gedaan en georganiseerd m.b.t activiteiten, maar ook een financiële verantwoording zal gepresenteerd worden.
Daarnaast zullen wij tijdens een ‘In memoriam’ stil staan bij onze overleden leden in het afgelopen jaar en zullen we onze jubilarissen huldigen.
Uw mening, voorstellen, ideeën en eventuele kritiek is voor het bestuur van groot belang om hun plannen voor de toekomst vast te stellen.
Tevens is het weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten!
Alles bij elkaar een reden om aanwezig te zijn en daarmee uw betrokkenheid en waardering voor het bestuur van KBO Mill te tonen.
De vergadering begint om 13.30 uur bij het Lagerhuis in Mill; de zaal gaat om 13.00 uur open. Na afloop van de vergadering zal het amusementorkest Jersey voor gezellige (dans)muziek zorgen!
De middag is geheel gratis, maar in verband met de zaalindeling en de catering is het fijn als u zich aanmeldt bij onze secretaris: Jeanne van Boxtel, tel. 0485-451309 of 06-51324763 of per mail kbo-mill@outlook.com
AGENDA JAARVERGADERING 2023
• Opening door voorzitter
• In memoriam 2022
• Jaarverslag 2022
• Financieel jaarverslag
– Verslag kascommissie
– Benoeming nieuwe kascommissie
• Activiteiten in 2022
• Bestuurszaken
₀ Bestuursverkiezing:
Aftredend:
Marietje van den Elzen
Adriaan van Hout
Hans Derks
• Huldiging jubilarissen
• Optreden Jersey
• Afsluiting