15 oktober 2023

WAT IS NORMAAL BIJ HET OUD WORDEN

Naarmate we ouder worden kunnen we allemaal wat pijntjes en kwaaltjes krijgen. De een wat meer dan de ander. Op dinsdagmiddag 14 november zal Dokter van Lieshout (oud huisarts van Mill) in Myllesweerd ons vertellen wat normaal is bij “het ouder worden”.
Dat wordt naar verwachting een interessante middag, die ons allemaal wel zal aanspreken. Aanvang 14.00 uur tot ca 16.00 uur. De eigen bijdrage is € 2,00p.p. voor een kopje koffie met cake. De middag is toegankelijk voor alle senioren in Mill.
Opgave is mogelijk bij ons secretariaat kbo-mill@outlook.com of telefonisch 06-51324763.