29 februari 2024

LEZING DR. VAN LIESHOUT

‘Wat is normaal bij het ouder worden’ door Dokter van Lieshout
Dinsdagmiddag 27 februari gaf Dr. Van Lieshout op uitnodiging van KBO Mill een boeiend en verhelderend vervolg op zijn presentatie in het najaar van 2023. Er was opnieuw, ja zelfs méér belangstelling dan in november. Voor degenen, die er toen niet waren, kwamen enkele onderwerpen’ in het kort’ opnieuw aan de orde. Hij begon zijn verhaal met het aangeven van de nog resterende levensverwachting na 65 jaar. Er volgde verbazing, maar ook geruststelling vanuit de zaal. De meest voorkomende verschijnselen bij het ouder worden kwamen aan de orde en hoe normaal die verschijnselen zijn. Maak je niet ongerust en loop niet te gauw naar de dokter. Het hoort erbij! Het ‘vergeten’,het ‘kaal worden’, de noodzaak van een bril, het gehoor dat slechter wordt naarmate de leeftijd vordert. Heupen en knieën, die tegenwoordig makkelijk vernieuwd kunnen worden. Nadruk werd gelegd op het belang van bewegen. Dat houdt ons geestelijk en lichamelijk fit! Halverwege zijn presentatie liet hij zelfs zijn toehoorders opstaan en bewegingen uitvoeren. En, als je alleen bent of alleen achterblijft kan eenzaamheid een probleem zijn of worden. Werk aan een goed netwerk om je heen. Ga eens bij een ander op bezoek en wacht niet totdat ze bij je langs komen. Allemaal goede adviezen die verteld werden op een voor Dr van Lieshout kenmerkende manier, met ervaringen en anekdotes vanuit zijn eigen leven. Met alle informatie, met herkenning en geruststelling misschien, ging men voldaan naar huis, waar alles waarschijnlijk nog eens overdacht zal worden.
Tot slot stelde Dr. Van Lieshout voor om in het najaar terug te komen om iets te vertellen over hart en vaatziekten. KBO Mill gaat graag op dit voorstel in en gaat datum en plaats regelen. Houdt de berichten van KBO Mill dus in de gaten!
Voor enkele foto’s van Cor van de Weem zie onder het tabblad Fotoalbums.