KBO Biedt individuele hulp aan senioren!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig heeft, kunt u daarvoor aankloppen bij de gemeente. U hoeft dat traject echter niet alleen in te gaan, want u kunt nu een beroep doen op de cliëntondersteuners van de KBO. Zij zijn opgeleid, gecertificeerd en volgen ieder jaar een bijscholing, zodat zij goed op de hoogte zijn van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen. Zij kunnen het WM-proces met u bespreken, uitzoeken waar u recht op heeft, en u bijstaan in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente (keukentafelgesprek). Kortom: Zij is als het ware dé wegwijzer in het zorgaanbod en helpt u graag met uw WMO-aanvraag.
Informatie
U kunt één van de volgende cliëntondersteuners inschakelen:
Toos Lange                        tel. 06-23897456          emailadres: tooslange@gmail.com
Ria Kuppen                        tel. 0486-475159          emailadres: mariakuppen@gmail.com

Ouderenadvies 
Luisterend oor en advies?
Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief en gezond. Maar er komen momenten dat u wel wat advies kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het aanvragen van subsidies , het aanpassen van de woning of het krijgen van de juiste zorg en ondersteuning. De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van de KBO is veelal het eerste aanspreekpunt van senioren met een dergelijke hulpvraag. 
De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u meedenken op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en vervoer. Ze kennen de contactgegevens van de gemeente Land van Cuijk als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel, dat ze de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor bieden.  Zij werken vanuit de KBO, waarvan u geen lid hoeft te zijn om er gebruik van te kunnen maken en is geheel gratis. 
Informatie
U kunt één van de volgende ouderenadviseurs inschakelen:

Toos Lange                        tel.06-23897456            emailadres: tooslange@gmail.com
Ria Kuppen                        tel. 0486-475159           emailadres: mariakuppen@gmail.com

Belastinginvulhulp
Belastingadvies en hulp bij zorg- of huurtoeslag?
De vrijwillige belastinghulpen van de KBO bieden u hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u krijgt waar u recht op heeft. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. De belastinghulp is zorgvuldig gescreend, heeft een geheimhoudingsplicht en werkt onder de verantwoordelijkheid van de KBO. Zij zijn hiervoor opgeleid door de belastingdienst, gecertificeerd en volgen ieder jaar een bijscholing, zodat zij goed op de hoogte zijn van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen. Voor deze dienst wordt een kleine financiele bijdrage gevraagd.
Informatie
U kunt één van de volgende belastinghulpen inschakelen:
Toos Lange                        tel. 06-23897456          emailadres: tooslange@gmail.com
Jan Hermanussen             tel. 0485-451495          emailadres: janthea.hermanussen@gmail.com

Thuisadministratie
Administratie op orde brengen?
Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie en wilt u bijvoorbeeld hulp bij het ordenen van uw post of met budgetteren? Dan kunt u via de KBO een vrijwillig thuisadministrateur inschakelen. Discreet, zorgvuldig en op vrijwillige basis helpt hij of zij u met het op orde brengen en houden van uw administratie. Natuurlijk is wederzijds vertrouwen en discretie bij deze hulpdienst essentieel. De hulp van de thuisadministrateur is gratis en valt onder de verantwoordelijkheid van de KBO.

Informatie
U kunt één van de volgende thuisadministrateurs inschakelen:
Toos Lange                          tel.06-23897456           emailadres: tooslange@gmail.com
Jan Hermanussen               tel.0485-451495           emailadres: janthea.hermanussen@gmail.com