KBO Biedt individuele hulp aan senioren!

WMO-cliëntondersteuning
Hulp bij de Wmo-aanvraag? Hoe zorgt u ervoor dat u langer thuis kunt blijven wonen?
Als u zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig heeft, kunt u daarvoor aankloppen bij de gemeente. U hoeft dat traject echter niet alleen in te gaan, want u kunt nu een beroep doen op de cliëntondersteuners van de KBO. Zij zijn opgeleid, gecertificeerd en volgen ieder jaar een bijscholing, zodat zij goed op de hoogte zijn van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen. Zij kunnen het Wmo-proces met u bespreken, uitzoeken waar u recht op heeft, en u bijstaan in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente (keukentafelgesprek).
Kortom: Hij/zij is als het ware dé wegwijzer in het zorgaanbod en helpt u graag met uw Wmo-aanvraag.
Informatie
U kunt één van de volgende Wmo-cliëntondersteuners inschakelen:
Ria Kuppen                        tel. 0486-475159          emailadres: mariakuppen@gmail.com
Toos Lange                        tel. 06-23897456          emailadres: tooslange@gmail.com
Albert de Maeyer               tel. 0486-431442          emailadres: albertdemaeyer@gmail.com

Ouderenadvies 
Luisterend oor en advies?
Heeft u een vraag over sociale regelgeving of over regionale lokale (zorg)voorzieningen en diensten? Dan kunt u die stellen aan een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van de KBO. 
De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u meedenken. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel, dat ze de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor bieden.
Informatie
U kunt één van de volgende ouderenadviseurs inschakelen:
Ria Kuppen                        tel. 0486-475159           emailadres: mariakuppen@gmail.com
Toos Lange                        tel.06-23897456            emailadres: tooslange@gmail.com
Albert de Maeyer               tel.0486-431442            emailadres: albertdemaeyer@gmail.com

Belastinginvulhulp
Belastingadvies en hulp bij zorg- of huurtoeslag?
De vrijwillige belastinghulpen van de KBO bieden u hulp bij uw aangifte. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. Zij zijn hiervoor opgeleid, gecertificeerd en volgen ieder jaar een bijscholing, zodat zij goed op de hoogte zijn van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen.
Informatie
U kunt één van de volgende belastinghulpen inschakelen:
Toos Lange                         tel. 06-23897456          emailadres: tooslange@gmail.com
Jan Hermanussen              tel. 0485-451495          emailadres: janthea.hermanussen@gmail.com

Thuisadministratie
Administratie op orde brengen?
Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie en wilt u bijvoorbeeld hulp bij het ordenen van uw post of met budgetteren? Dan kunt u via de KBO een vrijwillig thuisadministrateur inschakelen.
Informatie
U kunt één van de volgende thuisadministrateurs inschakelen:
Ria Kuppen                          tel.0486-475159           emailadres: mariakuppen@gmail.com
Toos Lange                          tel.06-23897456           emailadres: tooslange@gmail.com
Jan Hermanussen               tel.0485-451495           emailadres: janthea.hermanussen@gmail.com
Albert de Maeyer                 tel.0486-431442           emailadres: albertdemaeyer@gmail.com