GEANNULEERD

De jaarvergadering van de KBO-Mill vindt plaats op dinsdag 10 maart 2020. Het is een belangrijk moment voor bestuur en leden van de KBO Mill. Het bestuur brengt verslag uit van alles wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan en georganiseerd met betrekking tot activiteiten, maar ook financieel. Wij zijn blij dat wij bovendien een nieuwe penningmeester hebben gevonden en hem kunnen voordragen aan de vergadering, n.l. Hans Derks.
Daarnaast staan wij stil bij onze overleden leden in het afgelopen jaar en worden onze jubilarissen gehuldigd. Al met al een reden om aanweizg te zijn en daarmee uw betrokkenheid en waardering voor het bestuur van KBO Mill te tonen. De vergadering begint om 13.30 uur in zaal Royal te Mill; de zaal gaat om 13.00 uur open. Het Visserskoor uit Beers zal een mooi optreden voor u verzorgen.

AGENDA:

 •  Opening door de voorzitter
 •  In memoriam
 •  Jaarverslag 2019
 •  Financieel jaarverslag 2019
    – Verslag kascontrole commissie 2019
    – Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 •  Activiteiten in 2019
 •  Bestuurszaken: verkiezing penningmeester Hans Derks en
   aftredend en herkiesbaar: Marietje v.d. Elzen en Adriaan van Hout
 • Optreden Visserskoor uit Beers
 • Koffie/thee en een broodje
 • Sluiting