Het hele jaar (behalve in de maand augustus) wordt er in de Tuinkamer van Myllesweerd gekiend op elke 2e en 4e donderdag van de maand.
Hannie Hermsen en Nelly van de Weem verzorgen de prijzen en draaien de kienmiddagen.

In 2020 wordt er op de volgende middagen gekiend:
9 en 23 januari
13 en 27 februari
12 en 26 maart
9 en 23 april
14 en 28 mei
11 en 25 juni
9 en 23 juli
10 en 24 september
8 en 22 oktober
12 en 26 november

10 december (laatste kienmiddag)