De bedevaart naar Kevelaer heeft dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden i.v.m. het coronavirus.
Uit naam van alle trouwe bedevaartgangers en allen die ons ontvallen zijn, is de jaarlijkse pelgrimskaars door een
kleine afvaardiging naar Kevelaer gebracht en in de Kaarsenkapel geplaatst. 
We hopen dat de bedevaart naar Kevelaer in 2021 wél door kan gaan.
Voor enkele foto’s zie het fotoalbum.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marietje v.d. Elzen, tel. 0485-451876