KBO Kring Land van Cuijk  

Per 1 januari 2022 is Kring Mill en Sint Hubert opgeheven en heeft zij, in overeenstemming met de gemeentelijke herindeling, zich aangesloten bij KBO Kring Land van Cuijk. Samen met Kring Grave, Kring Cuijk, Kring Boxmeer en Sint Anthonis vormen zij nu één grote KBO Kring Land van Cuijk. Het bestuur wordt gevormd door 2 afgevaardigden van iedere voormalige kring, zodat het bestuur uit totaal 10 personen bestaat. Vanuit KBO Mill heeft de voorzitter zitting in dat bestuur. Het bestuur vergadert acht maal per jaar en afhankelijk van de ontwikkelingen mogelijk vaker. Daarnaast is er drie maal per jaar een Kringraad vergadering, waar twee vertegenwoordigers van iedere afdeling van de Kring Land van Cuijk voor uitgenodigd worden. Vanuit het bestuur van KBO Kring Land van Cuijk gaan twee maal per jaar afgevaardigden naar het Regionaal Beraad van Noord- Oost Brabant en naar de Algemene Ledenvergadering van KBO Brabant.

Door de overgang van Kring Mill en Sint Hubert naar KBO Kring Land van Cuijk is de oude kring een Cluster geworden, die bestaat uit de afdelingen Mill, Langenboom en Wilbertoord.  Het Cluster is nu via KBO Kring Land van Cuijk onderdeel van KBO- Brabant, waardoor alle senioren van het cluster mee kunnen liften op de inspanningen van KBO Brabant op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

KBO Kring Land van Cuijk ondersteunt de plaatselijke KBO’s met raad en daad en voert regelmatig overleg met andere afdelingen, met Welzijn Ouderen Land van Cuijk, met de gemeente Land van Cuijk en andere instellingen, die van belang zijn voor onze senioren, denk aan Pantein, Mooiland en de Rabobank. Daarnaast organiseert Kring Land van Cuijk activiteiten zoals de Sociaal Culturele dag, maar ook een seniorenbeurs staat op het programma. Het totaal van het aantal leden van de Kring is 8000. En daarmee zijn wij de grootste vereniging in het Land van Cuijk.

KBO Cluster Mill, Langenboom en Wilbertoord.                                                                     

De samenwerking tussen de drie afdelingen is al jaren hecht. Zo proberen zij samen themabijeenkomsten en busreizen te organiseren.

Met name de inzet van Clientondersteuners, Vrijwillige ouderenadviseurs, thuisadministrateur en Belastinginvullers delen zij samen Cluster breed. Deze gecertificeerde vrijwilligers staan senioren bij wanneer zij bv een beroep moeten doen op de WMO, ze hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte of hun thuisadministratie.