In 2011 is door de KBO-Mill de werkgroep Nikolaos in het leven geroepen. De leden van deze werkgroep zetten zich in voor onze oudere leden en vooral voor de kwetsbare ouderen, maar ook voor leden die door omstandigheden niet meer de volledige regie over hun eigen leven hebben. Daarbij werken zij zo nodig samen met de professionele zorgverlener. 
Zij bezoeken onder meer jubilea, onze jarige leden van 90 jaar en ouder en onze zieke leden.
Bij het overlijden van leden zijn zij aanwezig bij de avondwaken, uitvaarten en crematies van onze leden.
Iedere 1e zondag van de maand wordt er een H. Mis gelezen in de kerk voor onze leden met na afloop gezamenlijk koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.
Verder dragen zij er mede zorg voor dat deze groep ouderen zoveel mogelijk deel kan nemen aan activiteiten die door de KBO of anderen worden georganiseerd.

 

Sint Nikolaas – Agios Nikolaos.

Sinterklaas (Sint Nokolaas, Agios Nikolaos of Santa Claus) is geboren in het jaar 270 in het plaatsje Myra. Myra ligt in het huidige Turkije, destijds was het een Grieks-Romeinse stad. De Turken kwamen pas in de elfde eeuw in dit gebied wonen. De ouders van Agios Nikolas waren rijke mensen en zij kregen hun zoon Nikolaos pas op latere leeftijd. De naam Nikolaos betekent letterlijk “overwinning van het volk”. Nikolaos werd Christelijk opgevoed en als kind was hij al erg gelovig. Toen zijn ouders waren overleden, heeft hij al het geld en de rijkdommen en bezittingen die ze hadden, aan arme mensen gegeven. Heel jong werd hij al priester en zijn hele leven stond in het teken van het Christendom en het helpen van kinderen, ouderen, armen en zieke mensen.