30 juni 2024

ZOMERFEEST 20 AUGUSTUS 2024

Het duurt nog even, maar gezien de tussenliggende vakantieperiode nodigt het bestuur van KBO Mill u nu al vast uit voor een gezellig Zomerfeest op:
Dinsdag 20 augustus 2024 van 13.00 uur tot ± 16.30 uur.
U wordt die middag ontvangen bij het Lagerhuis, een locatie die ons inmiddels goed bevalt. De zaal gaat om 12.30 uur open.
We beginnen om 13.00 uur met een lunch, bestaande uit zachte belegde broodjes, een broodje kroket en een krentenbol met natuurlijk koffie/ thee
Zorg dus, dat U van tevoren thuis niet luncht!
Daarnaast ontvangt u nog één muntje voor een consumptie later in de middag. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
De middag wordt daarna wederom muzikaal opgeluisterd met een optreden van Duo Boemerang, bestaande uit Stanny Goossens en Jan Engelen, bij velen nog bekend vanuit de jaren 70 en 80!
Zij maken al meer dan 35 jaar samen muziek.
Hun repertoire bestaat uit bekende liedjes van o.a. de Shadows, Nick en Simon, Jan Smit en Frans Bauer. Daarnaast spelen zij volop dansmuziek, zodat er die middag ruimschoots gelegenheid is om te dansen.
Dat wordt dus een ouderwets gezellige middag !
De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt
€ 14,50 en wordt bij opgave automatisch van uw bankrekening ingehouden. Niet- leden betalen contant € 17,50.
U kunt zich tot uiterlijk 12 augustus opgeven voor deze middag bij onze secretaris Jeanne van Boxtel.
per email kbo-mill@outlook.com of door onderstaand opgavestrookje in te leveren bij Marijkestraat 5 .